Likimo Runos

Deiviu Nornu Dovanos

<< Atgal

Dagaz

Rezultatas. Einant gyvenimo keliu ir pasėjus sumanymų sėklą, joms sudygus, užaugus ir vėl subrendus, nuėmus derlių ir sumalus grūdus, užminkius tešlą ir ją išrauginus dažnai pritrūkstame jėgų, kad pakurtume krosnį ir iškeptume duoną. Tai ir yra Jūsų užduotis. Jūs turite užbaigti procesus ir gauti norimus rezultatus, kad jais pamaitinę alkstantįjį vėl suteiktumėte jam jėgų pradėti naują gyvenimo etapą. Ši alegorinė istorija atsispindės visose veiklos zonose ir asmeniniame gyvenime. Jus turite sau ir pasauliui tarnauti kaip rezultatų „suvedinėtoja(-s)“, tas žmogus, kuris pateikia išvadas, o jos tampa penu naujiems apmąstymams.

session security